Durant les tardes dels dilluns 14 i 21 de gener es duen a terme al unes xerrades dirigides a pares i mares que miren d’oferir diverses maneres d’entendre el comportament dels fills/es i donar pautes per al seu bon desenvolupament, així com apoderar a la dona respecte als rols establerts.

En la primera sessió l’assistència ha sigut alta i la participació de les famílies durant el taller notòria, la Marta va saber crear un clima còmode per tal de que les famílies opinessin lliurement i es poguessin abordar diversos temes que les preocupaven.

En el pròxim taller l’assistència es reduirà al sector femení i s’abordaràn temes més relacionats amb els rols de gènere i la igualtat.

Etiquetas: , ,