Com cada any, en aquest inici de curs hem rebut diferents mostres de solidaritat i col·laboració.

En aquest cas es tracta de Laboratoris Menarini S.A. que defineix de la següent manera la seva política de RSC  En Menarini ja no només impactem sobre la societat a través dels medicaments, sinó que estenem el nostre afany per millorar la qualitat de vida de les persones a altres àmbits, com el de la responsabilitat social corporativa , pilar bàsic de la nostra identitat.

En aquesta oportunitat hem rebut la donació de material escolar, motxilles, bolígrafs, llibretes, carmanyoles, etc., un material de primeríssima necessitat para que els nens i joves puguin realitzar els seus itineraris formatius.

Els i les educadors, i els nens, adolescents, joves i famílies amb les que treballem estem infinitament agraïts, pels vostres regals, però sobretot pel vostre gest solidari.

‘Els col·laboradors i les seves col·laboracions adquireixen moltes i variades formes; però al cap i a la fi es tracta de persones que fan tot el que està al seu abast per facilitar els processos necessaris per dur a terme la nostra tasca social.’