Codi Ètic de Captació de Fons - ActuaCoop
16028
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16028,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Què pots fer?

CODI ÈTIC DE LA CAPTACIÓ DE FONS

JUSTIFICACIÓ

A Actua considerem  que la Captació de recursos no ha de limitar-se a la recerca de finançament, sinó que és un concepte més ampli, lligat a la construcció de relacions i a la difusió de valors, a la millora de la qualitat de vida de les persones i al canvi social. No volem oblidar que els àmbits de “el desenvolupament d’aliances” o “la responsabilitat social”, en els seus aspectes mes profunds i transformadors, segons l’escala de consciència evolutiva de les organitzacions de Barrett -basant-se en la matriu de l’espiral evolutiva de Ken Wilber-, aquestes es troben al nivell turquesa o mes elevat. L’increment d’organitzacions dins les mateixes àrees on treballem, l’increment de noves necessitats socials, les limitacions pressupostàries de les administracions, entre d’altres motius, han fet que les necessitats de finançament hagin augmentat, o si mes no, han disminuït les fonts que originàriament teníem.*En aquest punt, la col·laboració amb el sector privat esdevé una línia complementària, en cap cas excloent o alternativa al finançament públic, que segueix essent troncal i insubstituïble. Tot i així, a vegades pot ser una eina per finançar aquells projectes que responen a necessitats socials i no estan dins la Cartera de Serveis Socials. El codi ètic procura donar un marc clarificador i vertebrador,  i un fonament preventiu ( i una matriu preventiva) que resolgui possibles conflictes d’interessos; definint itineraris, finalitats i una traçabilitat d’aportacions que correspondrien a una via de [col·laboració, partenariat, mecenatge o altres supòsits] que des de l’entitat es considerin útils i legítimes per poder acomplir el seu encàrrec institucional.

Entenem que la captació no és només captar diners,*donat que inevitablement implica aliances, sinèrgies i una projecció pública de la imatge, els valors i l’ identificació de l’entitat en el seu conjunt, generant una cadena de valor afegit que cal gestionar acuradament. La nostra organització té un ventall de necessitats materials que es poden assolir per altres vies o itineraris, millorant la metodologia de la intervenció, promovent la innovació en la intervenció educativa, optimitzant els mapes de processos, i promovent canvis socials a escala micro i/o macro).

Fer captació es ampliar la  xarxa de recursos. Tenint en compte que Actuasccl treballa creant sinergies amb els seus “stakeholders”, tanmateix no podem obviar el paper que poden jugar en col·laborar en els problemes socials, *sota principis de responsabilitat social corporativa dins dels quals la col·laboració estratègica pot generar un itinerari que canalitzi ambdues finalitats de forma clara, fonamentada i útil de cara a una millora o protecció dels estàndards de proveïment, praxi i assistència que s’elaboren des de l’entitat en el seu funcionament habitual. Lògicament, qualsevol economia social és, inevitablement, una economia sotmesa a pressions de mercat, de competitivitat, balanços de cost/eficiència. ACTUA sccl és, en tant que agent d’una economia social (tercer sector), una empresa social sense ànim de lucre en el sentit estricte, però precisament per aquest motiu assumeix una obligació inexcusable d’esdevenir sostenible i tant productiva com sigui possible (de cara a la protecció, consolidació i millora d’atenció als usuaris que es deriva de la seva activitat, així com de cara a la dignitat laboral i l’estàndard de qualitat assumit pels seus professionals).

Per això ens hem dotat d’un Codi Ètic que emmarca i guia la Captació de recursos de l’entitat per assegurar que aquesta es fa de forma responsable, transparent i eficaç i per assegurar la confiança pública i social en l’entitat.

No voldríem oblidar que tota cadena de valors ètics consta d’una triple vessant:

  • Una dimensió econòmic-pragmàtica: on el valor és la mesura de la importància de quelcom. L’anàlisi dels valors és el procés pel qual es decideix si un producte o servei genera una satisfacció optima als seus clients o usuaris optimitzant els costos.
  • Una dimensió ètic-social: Aquesta estableixen les opcions preferents. Els medis no justifiquen els fins. No qualsevol camí o resultat els tenim en la mateixa consideració. Generalment són valors viscuts i han de quedar reflectits per escrit com a valors corporatius que tothom de l’organització comparteix amb honestedat i passió, de forma mes o menys
  • Una dimensió emocional-evolutiva: la satisfacció personal. És la vessant on es constitueix la felicitat i la satisfacció personal, variant d’una persona a altra i d’una cultura a altre.

Això comporta que no podem oblidar, en qualsevol col·laboració amb d’altres empreses, fundacions o organitzacions que no podem trair el nostre codi ètic i la nostra cultura organitzacional, a risc d’incrementar les possibilitats d’un augment de “dissonància cognitiva” o de “dissonància ètica.” Dissonàncies que ha d’evitar, de totes, qualsevol organització.

Tot i així, podrem tenir en compte el procés i donar valor a altres aspectes més que el únic fet que d’on bé la col·laboració.

CRITERIS PER LES CAMPANYES

Tota campanya de Captació de Fons haurà de complir amb els següents principis:

  • Ser coherent amb la missió, valors i imatge de l’entitat. L’objectiu final sempre ha d’anar encaminar-nos cap als nostres valors i principis com entitat.
  • Fer un ús responsable dels recursos, assegurant la proporcionalitat i la traçabilitat entre inversió i retorn.
  • Ser respectuosa i agraïda amb el donant, fent-lo partícip del que fem i del que ens mou, i sense caure en el xantatge emocional o el discurs culpabilitzador. Definir una visió compartida d’Actua amb la Empresa/Fundació/Cooperativa/…
  • No ser intrusiva ni agressiva amb el donant, respectant sempre la seva voluntat i privacitat i complint estrictament amb el marc legal vigent sempre que no vagi en contra al marc que envolta la nostra entitat i prevenint un ús indegut o deshonest de la col·laboració privada.
  • Ser respectuosa amb els beneficiaris, salvaguardant la seva dignitat i respectant els codis existents pel que fa a l’ús de dades i de la privacitat ,així com la projecció pública de la seva imatge, sigui referida a la seva identitat personal o a la seva situació (pobresa, discapacitat, patiment, o altres variables. No es participarà en cap acord que impliqui la distorsió, estigmatització o estetització de la desigualtat social a través de la utilització d’imatges).
  • Garantir el bon ús i la traçabilitat (auditabilitat) dels fons que rebem, assegurant que es destinen als programes per als que se sol·liciten amb tenint en compte les premisses ja esmenades.
  • Rendir comptes especificant l’ús de l’aportació rebuda i donant una avaluació de l’impacte que ha tingut la campanya o l’acció desenvolupada un cop hagi finalitzat. Visibilitzar la cadena de valor, identificant i cultivant els aspectes que aportin més valor afegit. Oferir itineraris clarament definits per canalitzar l’aportació neta de valor afegit o la contrapartida per “ l’stakeholder “ (reconeixement, beneficis fiscals, responsabilitat social corporativa, etc), excloent qualsevol ànim de lucre directe. Donar més sortida i més pes a les aportacions funcionals o logístiques (aportacions en espècies o en capital humà –capacitat de treball o no facturació d’un serveix.

A Actua acceptem rebre col·laboracions tant d’empreses com de Fundacions però aquestes han de complir amb una sèrie de criteris generals. En el següent quadre establirem quines són les condicions d’acceptació de la col·laboració i en quins casos establirem altres mecanismes per tal d’avaluar l’acceptació.

Els acords hauran de complir el principi de proporcionalitat entre l’aportació de l’empresa i la contraprestació rebuda. Tenint en compte que aquest no és inamovible ja que en el moment en la relació amb el donant intentes caçar els dos interessos, el nostres quadre de contraprestació genèric serà el següent:

RÈGIMEN FISCAL

ACTUASCCL, COOPERATIVA AMB RÈGIM FISCAL PROPI NO ES POT ACOLLIR A LA LLEI DE MECENTAGE DE 2002 ON ES REGULEN LES DESGRAVACIONS.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies