Durant els mesos d’octubre i novembre des d’Actua , vam estar realitzant la xerrada de “Substàncies addictives: El Tabac”. Aquesta xerrada a estat promoguda per l’Ajuntament de Vilafranca i ha estat dirigida als alumnes de 2on d’ESO, s’ha realitzat a tots els instituts del municipi, d’aquesta manera treballem la sensibilització i la prevenció del tabac en els nois i noies. En total s’han realitzat unes 10 xerrades als diferents instituts.

La xerrada ajuda als joves a fer una reflexió sobre el tabac, com les grans empreses venen al públic jove aquest producte  sobretot amb publicitat (amb la intenció de que es sentin més grans, etc…), l’introducció del tabac de liar i el vaporitzador, els efectes nocius que té en la salut i sobretot el què fa que una persona comenci a fumar (la pressió de grup, semblar que ets més gran, etc..), i finalment es parla de quines estratègies podem tenir per evitar situacions en grup que ens poden portar a fumar tabac.