Projectes d’inserció laboral

Les condicions especials dels joves en risc d’exclusió ens fa veure que encara és més difícil el seu accés al món laboral, que el de la resta de la població de la mateixa edat. Molts d’aquests joves tenen la necessitat de trobar un lloc de feina estable abans d’arribar a la mitjana d’edat d’emancipació.

Aquests  joves en una majoria no tenen referents laborals clars o amb histories d’èxit que puguin motivar o encaminar la seva identitat laboral.

Per aquest motiu la gran majoria ha de fer un itinerari propi començant des de zero sense un punt com a referència, això és una oportunitat si hi ha algú que pugui orientar i acompanyar aquest camí.

Es per tot això que, des-de ACTUA fa alguns anys hem començat a gestionar projectes d’inserció laboral, amb els objectius de:

Treballar tots els àmbits per a la identificació de la pròpia identitat laboral i poder desenvolupar amb determinació a conseqüència del treball previ. Experimentar a llocs de feina reals amb condicions reals que genera’n una experiència vivencial demostrable i referencia ble per a possibles contracta dors futurs. Millora de les competències bàsiques i especifiques en situacions reals amb retorn dels responsables i companys per poder tractar en tutories i tallers personalitzats.