MUSA centre terapèutic. Musa és un centre de dia que neix de la necessitat de crear un espai dedicat a l’abordatge, l’acompanyament i la prevenció a joves, adolescents i les seves famílies.

Musa és acollida, és escolta activa, és comprensió i empatia. Musa son límits, veritats, hàbits i respecte. Musa és també activitat, aprenentatge, passió, creixement personal i desenvolupament del talent.

Treballem amb teràpies grupals i individuals, tallers de desenvolupament, activitats esportives i activitats socio-educatives. Proposem la metodologia de forma personalitzada i adaptem diferents corrents educatives segons necessitat.

Treballem al gimnàs, netejant platges, cultivant un hort, analitzant la música, formant amb l’escola, aprenent adjectius, orientant la vocació, dibuixant sentiments, materialitzant idees, creant efectes mirall, solidaritzant-nos amb els animals, a través del teatre, formant-nos i fent d’un dinar, una reflexió.

El projecte educatiu incideix sobre tres àmbits: la gestió del canvi d’hàbits, l’autogestió de la voluntat i l’autogovern personal i la gestió positiva de les emocions.


Projecte de suport a les famílies vinculades als infants del CRAE Toni Inglés.
En l’àmbit de la protecció de la infància, l’evolució de les relacions fills-pares és un  indicador fonamental de les possibilitats de retorn de l’infant al seu nucli familiar. Això posa en relleu la necessitat de donar a aquest espai relacional la importància crucial que té per poder fer una bona observació de la interacció fills-pares i co-participar en una dinàmica de millora de les competències i habilitats parentals.
La creació d’un espai familiar a Vilafranca del Penedès, es pot entendre des de diferents vessants. La més important, és el treball de les famílies biològiques dels nens i nenes que estan acollits al Crae Toni Inglès.
El fet de poder comptar amb un recurs d’aquest tipus, permet poder treballar d’una manera més freqüent i més fàcil amb les famílies d’aquests infants, ja que s’eliminarien els desplaçaments a la ciutat de Barcelona ( lloc on es realitzen ara tots els permisos), i es facilitaria l’encontre amb menys despesa i dificultat; tenint en compte que
la gran majoria ( 90%) de les famílies son residents a la comarca de l’Alt Penedès. Cal dir, també, que a més a més Vilafranca és la capital de la Comarca i que està ben comunicada amb transport públic, motiu de més per engegar el recurs a la zona.
L’Espai familiar, és un espai on es realitzen visites supervisades entre els nens i les seves famílies. Supervisades per un professional que vetlla perquè aquestes visites siguin enriquidores i profitoses per ambdues parts; facilitant el diàleg i donant eines i habilitats, si fos el cas.