Son projectes de Primera Acollida i Atenció Integral. Ofereixen un servei residencial de primera acollida, allotjament i assistència integral de menors estrangers nouvinguts sense referents familiars arribats a Catalunya (MENAS).

Als Centres Atenció integral (CAI) es procura donar una atenció integral als infants i joves que engloba tots els àmbits vitals.

L’equip educatiu d’un CAI format pels educadors i educadores que el conformen, cerca els recursos més adients per a cada infant i jove per tal de facilitar-los el procés de transició a la vida adulta a través d’itineraris personalitzats.

Els objectius principals dels CAI son el següents:

  • Fer de la llar un espai agradable, segur, acollidor i protector per als menors on es garanteixin els seus drets i se’ls acompanyi en els seus processos vitals.
  • Construir una xarxa de recursos que possibilitin la generació d’accions per poder respondre individualment a les diferents necessitats dels menors.

  • Facilitar la integració dels infants i joves al territori tot comptant amb la complicitat de la comunitat i del veïnat.
  • Fomentar el desenvolupament i creixement personal dels infants i joves per tal que aconsegueixin el màxim d’eines, habilitats i competències possibles per aconseguir una vida autònoma.
  • Acompanyar els infants i adolescents a comprendre el seu entorn i proporcionar-los un apropament cultural al territori.
  • Afavorir la integració en els diferents contextos de l’entorn comunitari, procurant, d’aquesta manera, la circulació social.

Actualment, la nostra entitat gestiona tres Centres d’Atenció Integral que son:

  • Actua en Xarxa Vilanova, un projecte ubicat a Vilanova i la Geltrú que atén a 10 joves.
  • Actua en Xarxa Avinyonet, ubicat a Avinyonet del Penedès, aquest projecte atén 20 joves.
  • Actua en Xarxa Llar Josep Raventós ,ubicat al municipi d’Ordal (Subirats),  atén 15 joves.