Des de l’any 2005 la nostra cooperativa gestiona diferents projectes d’autonomia.

Aquests projectes tenen l’objectiu de prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troba el sector de població adolescent integrada per joves sense referents familiars vàlids, per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació i procurar la seva integració sociolaboral.

Es tracta de projectes que acullen  a joves, que de manera voluntària, accepten un acompanyament educatiu en el trànsit a la vida adulta. Són joves, procedents de recursos residencials de l’Administració com CRAE, Centre d’Acollida, CREI, IPIS, etc.

Actualment gestionem els següents projectes d’autonomia i tots ells estan dins del Programa d’habitatge de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex-Tutelat (ASJTET) de la Generalitat de Catalunya.

Pis de Joves Vilafranca ( Vilafranca del Penedès)

El Pis de Joves Vilafranca del Penedès va ser engegat per la nostra cooperativa  l’any 2005. Al llarg d’aquest temps el pis  s’ha anat adaptant tant a les característiques i necessitats de la població atesa, com a la canviat conjuntura socioeconòmica. Aquest projecte te capacitat per 4 joves de 18 a 21 anys.

L’acció educativa desenvolupada té un objectiu principal, vertebrador del treball educatiu que es realitza conjuntament amb el jove adolescent: el de portar a terme un procés d’entrenament de la autonomia mitjançant el desenvolupament de competències que potenciaran la seva situació d’emancipació futura. Al 2017 hem atès a 3 joves en aquest projecte.

Pis de joves la Muntanyeta (El Vendrell)

El pis està ubicat al barri de la Muntanyeta del Vendrell i funciona des del Març del 2017.

La finalitat del treball socioeducatiu que es du a terme  és acompanyar aquests i aquestes joves en el trànsit a la vida adulta, i que es dotin de la major quantitat de recursos, habilitats i coneixements per a poder aconseguir una inserció sociolaboral que permeti la seva emancipació. Aquest projecte te capacitat per 4 joves de 18 a 21 anys.

Al entrar al pis  firmen un contracte on es comprometen a complir una normativa, i també dibuixen conjuntament amb l’educador o l’educadora un pla de treball amb uns objectius concrets sempre encaminats a millorar la seva autonomia.   Al 2017 hem atès a 4 joves en aquest projecte.

Pis de joves de Tarragona. ( Tarragona)

El pis neix a l’abril del 2017 i  està situat al barri de Sant Pere Sant Pau a 4 kilòmetres del centre de Tarragona . Es un pis per a 4 nois i noies  de 16 a 21 anys.

El pis de Tarragona treballa per dotar d’autonomia als joves, donant eines en la transició a la  vida adulta i per a totes les àrees possibles de la vida, des de l’emocional fins  l’econòmica.  Els objectius generals del pis son  que els joves s’emancipin amb un projecte de vida definit, basat en la correcta inserció sociolaboral implementada amb un pla d’estudis. Durant l’any 2017  hem atès a un total de 4 joves a aquest projecte.

Pis d’autonomia Vila-seca. ( Vila-seca)

Des del passat mes d’Abril del 2017, ACTUA  gestiona el pis  de Joves a Vila-seca. Es un pis per a 4 nois i noies  de 16 a 21 anys.

L’objectiu principal és treballar amb els i les joves la millor inserció sòcio-laboral possible en cada cas. Per això el treball que s’hi desenvolupa té com a eix central dos programes educatius .“Èxit” : Que incideix en desenvolupament de competències per l’autonomia i “Ocupat”: Que desenvolupa competències transversals d’ocupabilitat. Durant l’any 2017  hem atès a un total de 5 joves a aquest projecte.

Pis d’autonomia “Cappont”  (Lleida)

El pis engega al mes de Setembre de l’any 2017; està ubicat al barri Cappont de Lleida. És una zona cèntrica i es tracta d’un pis amb capacitat per a quatre joves de 18 a 21 anys.

La missió del projecte és la d’aconseguir un nivell alt d’autonomia, fomentant-ne la inserció social i laboral i el treball en xarxa per a la futura vida independent, i motivant els seus drets de ciutadania a partir del recurs residencial. Aquesta missió s’aconsegueix a través d’un acompanyament socioeducatiu i el vincle en tots els àmbits competencials necessaris per potenciar les capacitats personals i el saber dels joves i, d’aquesta manera, aconseguir orientar els seus projectes de vida cap a finalitats constructives que disminueixin el risc d’exclusió.