Un projecte empresarial amb valors socials

Som una cooperativa de professionals compromesos amb una economia socialment responsable i implicats en la promoció local i la transformació social. El nostre model organitzatiu està lligat a la nostra visió de la societat, a la naturalesa de les nostres activitats i als principis i valors que ens mouen.

Els recursos generats per Actua reverteixen sempre en  la pròpia activitat, en  la promoció de la participació activa i en la generació de noves idees i projectes cooperatius. La nostra missió s’enriqueix a través del treball en  xarxa, l’autogestió i l’empoderament dels nostres equips de professionals.

 Actuem  per la igualtat  d’oportunitats

Actua és una cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre creada al 2005 per professionals de l’àmbit socioeducatiu, que està dedicada al desenvolupament i la gestió de projectes d’acció socioeducativa per a la promoció social de les persones, la prevenció de situacions de vulnerabilitat social en infants i joves i la millora de la convivència.

Aquesta activitat la duem a terme sota principis democràtics, d’equitat i solidaritat i mitjançant la cooperació amb institucions, empreses i persones. L’èxit dels projectes que impulsem es fonamenta en la suma d’esforços dels diferents actors de la societat, en el treball en xarxa i en l’acció des de la pròpia comunitat.

En tots els nostres projectes promovem l’empoderament actiu de les persones, així com  la participació d’entitats, empreses, col·lectius i institucions en general.

La nostra missió

Som una Cooperativa enfocada a generar oportunitats per contribuir a la millora i a la transformació de la societat. De la que formen part professionals orientats a l’empoderament i al desenvolupament de persones, equips i projectes.

La nostra visió

Una cooperativa que treballa amb equips de professionals qualificats on l’empoderament personal, l’autolideratge i l’excel·lència, són la màxima expressió col·lectiva.

Un referent des del propi territori d’actuació, en la gestió de projectes d’iniciativa social, la participació en xarxes de gestió de recursos i d’oportunitats comunitàries.

En la nostra matriu identitària rau el canvi i l’adaptació a l’entorn amb progressivitat, permanència i consistència.

 

L’organització

A ACTUA estem convençuts que el disseny de les organitzacions cooperatives han de ser concebuts entre altres coses per materialitzar i sostenir en el temps els principis i valors cooperatius.

I també que, tractant-se la nostra d’una organització centrada en les persones que dissenya i gestiona projectes d’atenció a persones; les relacions que establim, l’organització que ens donem; pot aportar un context diferencial que sigui font de valor afegit.

Cal visualitzar l’organització com un equip d’equips que dominen transversalment els processos de valors afegit i la millora contínua a través de l’autogestió i de la democràcia a escala humana.