cooperativisme

1- Reportatges programa latituds del canal33

http://blogs.tv3.cat/latituds.php?itemid=52462

http://blogs.tv3.cat/latituds.php?itemid=52461

2- Realitats i reptes del cooperativisme de treball. Novembre 2012. Editat per la federació de     

 

acolliment residencial

1- Casa de Joves Vila-seca “99 joves” 2006-2013 http://www.slideshare.net/Comunica13/99-joves

2-  Trayectorias de vida de adolecentes en socializacion. Junio 2010. Autor: Pablo López Ochoa. Edita: Dirección General de Políticas Sociales. Observatorio de la infancia, Gobierno de Cantabria.

3-Intervención socioeducativa en acogimiento residencial. 2009. Autors: Amaia Bravo i Jorge F. del Valle ( coords.). Edita: Gobierno de Cantabria., Consejería de Empleo y Bienestar Social, Dirección General de Políticas Sociales.

 

inserció laboral

1- Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves ECAS. 2010. Autors:Marta Colomer i Camon –  Anna Fló i Esteve. Edita: Agència de Comunicació Social