Durant el curs escolar 2018-2019 el CRAE Collbató ha signat un conveni amb l’Institut de Collbató i l’ajuntament, per tal que tots els nois i noies que van al Institut de Collbató puguin participar del projecte educatiu PENSA EN VERD.

PENSA EN VERD es un projecte que dona resposta a nivell educatiu a tots aquells joves que durant el seu pas per l’institut volen aprendre i adquirir coneixements en vers al funcionament d’un hort urbà, i al mateix temps començar a endinsar-se dins al sistema cooperatiu.

Es tracte d’un projecte pedagògic, on a través d’un integrador social expert i format en horts treballa tots els aspectes relacionats amb aquest tema i que es poden convalidar amb assignatures de l’institut.

A través d’un treball coordinat entre professors, EAP i educadors del CRAE , aquest projecte intenta donar resposta a tots aquells nois i noies que totes les hores lectives dins el format “aula” no li acaba d’encaixar. El fet de poder sortir al exterior i treballar amb la terra i obtenir fruits del treball i esforç fa que el seu projecte educatiu doni un caire més divertit i amb més complicitat,  i també fa ,que el seu risc de fracàs escolar disminueixi.

També està pensat per tots aquells alumnes que tenen un PI (Projecte Individual) i ho poden complementar amb l’hort.

Òbviament està obert a tots els alumnes i professors que vulguin passar per aquest projecte amb l’objectiu general d’esdevenir una branca més del projecte educatiu de l’institut.