COM COL·LABORAR ?

Amb la visió de seguir obrint línies de col·laboració amb persones, empreses i institucions del territori us expliquem també altres projectes que volem fer i que ens poden ajudar a millorar l’atenció als infants:

Voluntariat als centres: reforç escolar i acompanyament a l’escola

Famílies col·laboradores que vulguin compartir amb els nens que viuen en centres activitats familiars durant els caps de setmana i vacances

Beca d’estudis per adolescents que s’insereixen a la societat com a persones autònomes

Aportació econòmica (lloguer, manutenció, formació) per el suport als joves que s’han d’emancipar i que viuen al pis de joves d’Actua, amb necessitat d’acompanyament a la inserció laboral i a la vida autònoma

Donació de vehicles nous o semi-nous pel transport dels infants pels caps de setmana.

Subvenció a les activitats de lleure

Subvenció per la realització d’activitats terapèutiques amb els infants i adolescents que viuen en centres i que ho necessiten.

QUÈ OFERIM ?

ACTUA a canvi ofereix la possibilitat de formar part de la seva XARXA DE COL·LABORADORS, tenint visibilitat a través de la nostra web i a tots els nostres instruments comercials. Ens agradaria que aquesta xarxa de col·laboradors pogués arribar a ser un referent a la comarca de l’Alt i Baix Penedès, per tal de que altres empreses i persones trobin en ACTUA una manera de contribuir a l’èxit social dels nostres infants i adolescents i a la vegada donar a conèixer el seu valor empresarial i humà.

Per col·laborar pots enviar-nos un correu a areaempresarial@actua.coop

EXPLICA’NS LA TEVA PROPOSTA !