Un altre any, hem fet el balanç social de la cooperativa. Un exercici liderat per la Xarxa d’economia Social.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

El resultat del balanç és de públic accés a través de la pàgina de la XES, compartim amb vosaltres algunes de les dades ….